KHẢO SÁT VÀ CÔNG BỐ

Báo cáo Động lực Tổ chức Việt Nam 2024

Đơn vị
Tổ chức khảo sát

Khảo sát Động lực đo lường Động lực của từng cá nhân về nhu cầu,
áp lực, nguy cơ bỏ việc, rủi ro kiệt sức, phản ánh cách doanh nghiệp
đang sử dụng và động viên nhân sự.

KHẢO SÁT VÀ CÔNG BỐ

Báo cáo thường niên
về Động lực Nhân sự
Việt Nam

Đơn vị
Tổ chức khảo sát

Khảo sát Động lực đo lường Động lực của từng cá nhân về nhu cầu,
áp lực, nguy cơ bỏ việc, rủi ro kiệt sức, phản ánh cách doanh nghiệp
đang sử dụng và động viên nhân sự.

Tiêu chí
doanh nghiệp tham gia

Quy mô Doanh nghiệp: trên 100 nhân sự

Doanh thu: trên 50 tỷ VNĐ/năm

Tỷ lệ nhân sự tham gia khảo sát: ít nhất 30%

đại diện đồng hành cùng Ban tổ chức chương trình

Lợi ích khi tham gia
chương trình

Báo cáo khảo sát bản rút gọn (IMI và OMI) chỉ số động lực cá nhân và tổ chức

So sánh chỉ số động lực của doanh nghiệp với các tổ chức tại Việt Nam

Nhận biết chỉ số động lực của Tổ chức – Đội nhóm – Chức danh – Từng cá nhân để nhìn ra giải pháp tác động dựa trên dữ liệu khách quan.

Mô hình động lực cá nhân-IMI

Chỉ báo về một động lực tích cực, bền vững và một yếu tố dự đoán về sự GẮN KẾT và giữ chân nhân viên

Định nghĩa Chỉ số động lực

Tất cả chúng ta đều có chung những nhu cầu cơ bản. Ví dụ, ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống. Tuy nhiên, mỗi người lại có những món ăn yêu thích khác nhau. Cách thức và các yếu tố tạo động lực làm việc cho mỗi chúng ta cũng khác nhau. Dựa trên 15 nhu cầu điển hình nhất liên quan đến công việc của nhân viên – báo cáo này nhằm giúp mỗi cá nhân và tổ chức xây dựng hồ sơ động lực của riêng mình.

tìm hiểu sâu hơn về

Mối liên hệ giữa các yếu tố
phản ánh động lực bền vững cá nhân

Chỉ số dự đoán mức độ gắn kết của các cá nhân

 • Sự tích cực
 • Kiểm soát Nhận thức

Yếu tố tạo nên sự hài lòng của nhân viên

 • Sự hòa hợp
 • Niềm vui
 • Thành tích
 • Sự ưu tú
 • Sự tích cực
 • Kiểm soát nhận thức
 • Mức sử dụng khả năng

Nguồn động lực bền vững đến từ

 • Sự hòa hợp
 • Quyền lực
 • Niềm vui
 • Thử thách
 • Thành tích
 • Học tập
 • Sứ mệnh

Yếu tố tạo nên sự hài lòng của nhân viên

 • Quyền lực
 • Niềm vui
 • Thử thách
 • Thành tích
 • Học tập
 • Sự ưu tú
 • Sứ mệnh

Chỉ số dự đoán mức độ gắn kết của các cá nhân

 • Sự tích cực
 • Kiểm soát Nhận thức

Yếu tố tạo nên sự hài lòng của nhân viên

 • Sự hòa hợp
 • Niềm vui
 • Thành tích
 • Sự ưu tú
 • Sự tích cực
 • Kiểm soát nhận thức
 • Mức sử dụng khả năng

Nguồn động lực bền vững đến từ

 • Sự hòa hợp
 • Quyền lực
 • Niềm vui
 • Thử thách
 • Thành tích
 • Học tập
 • Sứ mệnh

Yếu tố tạo nên sự hài lòng của nhân viên

 • Quyền lực
 • Niềm vui
 • Thử thách
 • Thành tích
 • Học tập
 • Sự ưu tú
 • Sứ mệnh

Organizational
Motivation Index

GIẢI PHÁP KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC TỔ CHỨC

Organizational Motivation Index (OMI)
Chỉ số động lực tổ chức

Chỉ số động lực Việt Nam
so với toàn cầu

số liệu khảo sát năm 2022

Viet Nam IMI

63.73

N=888

Global IMI

50.00

N=5299

Các chỉ số quản trị
theo mặt bằng chung

Các chỉ số Quản trị cho thấy Mức Kiểm soát nhận thức ở mức cao nhất 8.46 và Nguy cơ rời bỏ công việc ở mức dưới trung bình 4.55 so với 5.00.

Nguy cơ rời bỏ công việc thấp phản ánh mức độ cảm thấy thoải mái, gắn bó với công việc họ đang đảm nhận, với môi trường đang làm việc tương đối cao.

POS – Positivity

Chỉ số về sự tích cực

PN – Promotion Need

Chỉ số Nhu cầu thăng tiến

PC – Perceived Control

Chỉ số Kiểm soát Nhận thức

ELR – Employee Leaving Risk

Chỉ số nguy cơ bỏ việc

OPE – Output of Energy

Chỉ số giải phóng năng lượng

BOR – Burnout Risk

Chỉ số rủi ro kiệt sức

OPA – Output of Ability

Chỉ số sử dụng khả năng

Sự khác biệt giữa
Báo cáo động lực và
Khảo sát môi trường làm việc

Khảo sát môi trường làm việc đo lường phàn hồi của Nhân viên về nơi họ làm việc: Lương thưởng phúc lợi, Môi trường làm việc, Văn hóa công ty, Danh tiếng, Chăm sóc sức khỏe đời sống nhân viên.

Khảo sát động lực đo lường Động lực của từng cá nhân về nhu cầu, áp lực, nguy cơ bỏ việc, rủi ro kiệt sức, phản ánh cách doanh nghiệp đang sử dụng và động viên nhân sự

Workplace Environment Report

Vietnam Motivation Report

Mục đích

Để xác định và trao giải cho các công ty tạo ra môi trường làm việc đặc biệt và hỗ trợ.

Để đo lường, phân tích và đánh giá mức độ động lực trong các cá nhân và giữa các ngành nhằm tối ưu hóa hiệu suất và sự hài lòng.
Công nhận các Tổ chức đạt chuẩn về Động lực làm việc.

Thang đo

Toàn diện: Liên quan đến nhiều khía cạnh như lợi ích của nhân viên, môi trường làm việc, phát triển nghề nghiệp, v.v.

Cụ thể: Tập trung vào động lực bên trong và bên ngoài, tham vọng, động lực, các yếu tố quản trị Động lực trong doanh nghiệp và các yếu tố liên quan khác.

Phương pháp đo lường

Sử dụng nhiều phương pháp khác nhau bao gồm khảo sáy, phản hồi của nhân viên và đánh giá các chính sách và lợi ích tại nơi làm việc.

Sử dụng bảng câu hỏi có cấu trúc để đánh giá các yếu tố cụ thể của động lực và cung cấp thông tin chi tiết toàn diện và dữ liệu điểm chuẩn.

Thu thập dữ liệu

Khảo sát nhân viên và thông tin do nhà tuyển dụng cung cấp về chính sách, thực tiễn và nhân khẩu học tại nơi làm việc.

Các bảng câu hỏi tiêu chuẩn được cung cấp cho các cá nhân trong các tổ chức tham gia dựa trên hệ thống đo lượng trực tuyến.

Giải thích kết quả

Phân tích và xếp hạng các công ty dựa trên chất lượng môi trường làm việc và thực tiễn của họ.

Cung cấp hồ sơ động lực chi tiết, điểm chuẩn của ngành và hiểu biết sâu sắc về các xu hướng động lực và nhu cầu tạo động lực.

Kết quả

Xếp hạng, giải thưởng và thông tin chuyên sâu về các phương pháp hay nhất cũng như các lĩnh vực cần cải thiện.

Các báo cáo toàn diện nêu rõ mức độ động lực của cá nhân và tổ chức, dữ liệu điểm chuẩn và những hiểu biết sâu sắc có thể tạo ra các hành động cải thiện ngay lập tức và lâu dài

Application

Nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng, hỗ trợ thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời thông báo các chiến lược phát triển tổ chức.

Nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng, hỗ trợ thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời thông báo các chiến lược phát triển tổ chức,
Tạo điều kiện cho các can thiệp phát triển tổ chức và cá nhân, tối ưu hóa hiệu suất và so sánh trong toàn ngành.

Người thụ hưởng

Cả người sử dụng lao động và nhân viên đều hiểu rõ hơn về chất lượng nơi làm việc, hỗ trợ nhân viên tương lai đưa ra quyết định sáng suốt.

Các tổ chức, ban quản lý và nhân viên được hưởng lợi từ việc hiểu và tối ưu hóa động lực thúc đẩy cũng như định vị Động lực của doanh nghiệp trong ngành.

So sánh điểm chuẩn

Cho phép các công ty hiểu được vị trí của họ so với các tổ chức được công nhận khác về chất lượng nơi làm việc.

Cho phép các công ty so sánh hồ sơ động lực của họ với mức trung bình của ngành, xác định các lĩnh vực thế mạnh và cơ hội

Thành viên
Hội đồng cố vấn


Lê Hồng Phúc

Chủ tịch CLB Nhân Sự Việt Nam VNHR


Lê Nhật Trường Chinh

Sáng lập SUCCESS PARTNER


Gabor Nagy

Sáng lập OD-Tools (Đức)


Petra Zander-WfMO

CEO Wachstum für Mensch und Organisation GmbH – Đồng tác giả OD-Tools Motivation Questionnaire


Bùi Quang Vinh

Cố vấn Nhân sự cấp cao, Chủ tịch HĐQT DHR PARTNER


Đào Trung Thành

Phó viện trưởng Viện công nghệ Blockchain và trí tuệ nhân tạo ABALL


Đào Hạnh Giang

CEO Công ty TNHH BUILD TALENTS – Thành viên ban chuyên môn Tuyển dụng, VNHR


Nguyễn Như Anh

CEO HCMI Vietnam – Thành viên Ban Chủ Nhiệm VNHR Miền Bắc


Lê Hồng Phúc

Chủ tịch CLB Nhân Sự Việt Nam VNHR


Lê Nhật Trường Chinh

Sáng lập SUCCESS PARTNER


Gabor Nagy

Sáng lập OD-Tools (Đức)


Petra Zander-WfMO

CEO Wachstum für Mensch und Organisation GmbH – Đồng tác giả OD-Tools Motivation Questionnaire


Bùi Quang Vinh

Cố vấn Nhân sự cấp cao, Chủ tịch HĐQT DHR PARTNER


Đào Trung Thành

Phó viện trưởng Viện công nghệ Blockchain và trí tuệ nhân tạo ABALL

Quy trình triển khai

Quy trình triển khai khảo sát “động lực nhân sự Việt Nam” là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tâm lý, động lực và nhu cầu của nhân sự.

Với các bước từ đăng ký, thực hiện khảo sát đến nhận kết quả và tư vấn, quy trình này giúp doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc tích cực và nâng cao hiệu suất lao động.

01.

Đăng ký
theo tiêu chí

của doanh nghiệp

02.

Tham gia
buổi giới thiệu

về khảo sát

03.

Thực hiện
khảo sát

với tối thiểu 30% nhân sự toàn công ty

04.

Nhận kết quả
IMI và OMI

tóm tắt

05.

Gặp gỡ
chuyên gia

để hiểu về cách đọc kết quả

01.

Đăng ký
theo tiêu chí

của doanh nghiệp

02.

Tham gia
buổi giới thiệu

về khảo sát

03.

Thực hiện
khảo sát

với tối thiểu 30% nhân sự toàn công ty

04.

Nhận kết quả
IMI và OMI

tóm tắt

05.

Gặp gỡ
chuyên gia

để hiểu về cách đọc kết quả

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thông tin doanh nghiệp

Đồng ý cung cấp danh sách email của ít nhất 30% nhân sự tham gia khảo sát
Đồng ý chia sẻ dữ liệu trong báo cáo công bố Vietnam OMI 2024
Thời gian tham gia khảo sát

Thông tin người đại diện tham gia dự án

Đồng ý tham gia là người triển khai dự án khảo sát tại doanh nghiệp

Ms. Lương Ngọc Anh – Điều phối dự án